ارتباط مدیریت دانش و هوش کسب‌وکار

ارتباط مدیریت دانش و هوش کسب‌وکار

ارتباط بین مدیریت دانش و هوش کسب و کار و معرفی معماری و مدل مرجع هوش کسب و کار- ارایه‌ای از حسین گایینی- رادیو اقتصاد

مطالب بیشتر درباره مدیریت دانش را اینجا بخوانید و بشنوید.

مطالب بیشتر درباره هوش کسب‌وکار را اینجا بخوانید و بشنوید.

از اینجا به کانال تلگرام حسین گایینی وارد شوید.

پنج نوع نقشه دانش

پنج نوع نقشه دانش

انواع نقشه دانش

توضیحی مختصر درباره‌ی ۵ نوع نقشه دانش و ویژگی‌های هر یک.

مطالب بیشتر درباره مدیریت دانش را اینجا بخوانید و بشنوید.

از اینجا به کانال تلگرام حسین گایینی وارد شوید.

مدل اجرایی پیاده‌سازی مدیریت دانش

مدل اجرایی پیاده‌سازی مدیریت دانش

مدل اجرایی پیاده‌سازی مدیریت دانش- برنامه‌ای آموزشی (مدیریت برتر) در رادیو اقتصاد- ارایه‌ای از: حسین گایینی- اسفند ۱۳۹۴

مطالب بیشتر درباره مدیریت دانش را اینجا بخوانید و بشنوید.

از اینجا به کانال تلگرام حسین گایینی وارد شوید.

منابع انسانی، مهارت‌های نرم و مدیریت دانش

منابع انسانی، مهارت‌های نرم و مدیریت دانش

ویژگی‌های منابع انسانی و مهارت‌های نرم مورد نیاز در فرایند مدیریت دانش- برنامه‌ای آموزشی (مدیریت برتر) در رادیو اقتصاد- ارایه‌ای از: حسین گایینی- بهمن ۱۳۹۴

مطالب بیشتر درباره مدیریت دانش را اینجا بخوانید و بشنوید.

مطالب بیشتر درباره مهارت‌های نرم را اینجا بخوانید.

از اینجا به کانال تلگرام حسین گایینی وارد شوید.

گام‌های مقدماتی پیاده‌سازی و استقرار مدیریت دانش چیست؟

گام‌های مقدماتی پیاده‌سازی و استقرار مدیریت دانش چیست؟

گام‌های اولیه پیاده‌سازی مدیریت دانش- برنامه‌ای آموزشی (مدیریت برتر) در رادیو اقتصاد- ارایه‌ای از: حسین گایینی- بهمن ۱۳۹۴

مطالب بیشتر درباره مدیریت دانش را اینجا بخوانید و بشنوید.