ارتباط مدیریت دانش و هوش کسب‌وکار

ارتباط مدیریت دانش و هوش کسب‌وکار

ارتباط بین مدیریت دانش و هوش کسب و کار و معرفی معماری و مدل مرجع هوش کسب و کار- ارایه‌ای از حسین گایینی- رادیو اقتصاد

مطالب بیشتر درباره مدیریت دانش را اینجا بخوانید و بشنوید.

مطالب بیشتر درباره هوش کسب‌وکار را اینجا بخوانید و بشنوید.

از اینجا به کانال تلگرام حسین گایینی وارد شوید.

مدل اجرایی پیاده‌سازی مدیریت دانش

مدل اجرایی پیاده‌سازی مدیریت دانش

مدل اجرایی پیاده‌سازی مدیریت دانش- برنامه‌ای آموزشی (مدیریت برتر) در رادیو اقتصاد- ارایه‌ای از: حسین گایینی- اسفند ۱۳۹۴

مطالب بیشتر درباره مدیریت دانش را اینجا بخوانید و بشنوید.

از اینجا به کانال تلگرام حسین گایینی وارد شوید.

فرایند مدیریت دانش شخصی چگونه است؟

فرایند مدیریت دانش شخصی چگونه است؟

 

مدل مدیریت دانش شخصی چگونه است؟ موانع یادگیری چیست؟ چگونه می‌توان مهارت یادگیری فردی را تقویت کرد؟- برنامه‌ای آموزشی (مدیریت برتر) در رادیو اقتصاد- ارایه‌ای از: حسین گایینی- اسفند ۱۳۹۴

مطالب بیشتر درباره مدیریت دانش را اینجا بخوانید و بشنوید.

منابع انسانی، مهارت‌های نرم و مدیریت دانش

منابع انسانی، مهارت‌های نرم و مدیریت دانش

ویژگی‌های منابع انسانی و مهارت‌های نرم مورد نیاز در فرایند مدیریت دانش- برنامه‌ای آموزشی (مدیریت برتر) در رادیو اقتصاد- ارایه‌ای از: حسین گایینی- بهمن ۱۳۹۴

مطالب بیشتر درباره مدیریت دانش را اینجا بخوانید و بشنوید.

مطالب بیشتر درباره مهارت‌های نرم را اینجا بخوانید.

از اینجا به کانال تلگرام حسین گایینی وارد شوید.

گام‌های مقدماتی پیاده‌سازی و استقرار مدیریت دانش چیست؟

گام‌های مقدماتی پیاده‌سازی و استقرار مدیریت دانش چیست؟

گام‌های اولیه پیاده‌سازی مدیریت دانش- برنامه‌ای آموزشی (مدیریت برتر) در رادیو اقتصاد- ارایه‌ای از: حسین گایینی- بهمن ۱۳۹۴

مطالب بیشتر درباره مدیریت دانش را اینجا بخوانید و بشنوید.