ارتباط مدیریت دانش و هوش کسب‌وکار

ارتباط مدیریت دانش و هوش کسب‌وکار

ارتباط بین مدیریت دانش و هوش کسب و کار و معرفی معماری و مدل مرجع هوش کسب و کار- ارایه‌ای از حسین گایینی- رادیو اقتصاد

مطالب بیشتر درباره مدیریت دانش را اینجا بخوانید و بشنوید.

مطالب بیشتر درباره هوش کسب‌وکار را اینجا بخوانید و بشنوید.

از اینجا به کانال تلگرام حسین گایینی وارد شوید.