منابع انسانی، مهارت‌های نرم و مدیریت دانش

منابع انسانی، مهارت‌های نرم و مدیریت دانش

ویژگی‌های منابع انسانی و مهارت‌های نرم مورد نیاز در فرایند مدیریت دانش- برنامه‌ای آموزشی (مدیریت برتر) در رادیو اقتصاد- ارایه‌ای از: حسین گایینی- بهمن ۱۳۹۴

مطالب بیشتر درباره مدیریت دانش را اینجا بخوانید و بشنوید.

مطالب بیشتر درباره مهارت‌های نرم را اینجا بخوانید.

از اینجا به کانال تلگرام حسین گایینی وارد شوید.