فرایند مدیریت دانش شخصی چگونه است؟

فرایند مدیریت دانش شخصی چگونه است؟

 

مدل مدیریت دانش شخصی چگونه است؟ موانع یادگیری چیست؟ چگونه می‌توان مهارت یادگیری فردی را تقویت کرد؟- برنامه‌ای آموزشی (مدیریت برتر) در رادیو اقتصاد- ارایه‌ای از: حسین گایینی- اسفند ۱۳۹۴

مطالب بیشتر درباره مدیریت دانش را اینجا بخوانید و بشنوید.

منابع انسانی، مهارت‌های نرم و مدیریت دانش

منابع انسانی، مهارت‌های نرم و مدیریت دانش

ویژگی‌های منابع انسانی و مهارت‌های نرم مورد نیاز در فرایند مدیریت دانش- برنامه‌ای آموزشی (مدیریت برتر) در رادیو اقتصاد- ارایه‌ای از: حسین گایینی- بهمن ۱۳۹۴

مطالب بیشتر درباره مدیریت دانش را اینجا بخوانید و بشنوید.

مطالب بیشتر درباره مهارت‌های نرم را اینجا بخوانید.

از اینجا به کانال تلگرام حسین گایینی وارد شوید.

گام‌های مقدماتی پیاده‌سازی و استقرار مدیریت دانش چیست؟

گام‌های مقدماتی پیاده‌سازی و استقرار مدیریت دانش چیست؟

گام‌های اولیه پیاده‌سازی مدیریت دانش- برنامه‌ای آموزشی (مدیریت برتر) در رادیو اقتصاد- ارایه‌ای از: حسین گایینی- بهمن ۱۳۹۴

مطالب بیشتر درباره مدیریت دانش را اینجا بخوانید و بشنوید.